OBSERWACJA
MAPA STRONY
KONTAKT
Obserwacja osób prowadzona przez detektywa jest dozwolona prawnie, pod warunkiem, że nie jest nachalną inwigilacją, zagrażającą prywatności. Podzieliliśmy obserwację na następujące grupy: Obserwacja kontrahentów, klientów, pracowników oraz kontr-obserwacja czyli ustalenie, czy kluczowi pracownicy nie są obserwowani przez konkurencję, czyli tzw. Obserwacja Biznesowa. Obserwacja tzw. partnerska będzie dotyczyć partnerów, małżonków, narzeczonych. Zdarza się, że rodzice zlecają dyskretną obserwację swoich dzieci, w celu sprawdzenia czy są w pełni bezpieczne, czy stosują się do uzgodnionych zasad. Prowadzimy obserwację, prowadzącą do ustalenia miejsca pobytu, prowadzenia dzaiłalności gospodarczej czy zamieszkania osób. Obserwujemy na zlecenie Klientów miejsca, obiekty itp.
 
Obserwacja "Biznesowa" jest obecnie jednym z ważniejszych narzędzi w walce konkurencyjnej. Właściciel małego sklepiku sam przejdzie się po okolicy, żeby zbadać jak działają inne firmy z branży a supermarkety wyjajmują specjalistów, żeby sporządzili im raport o konkurencji np. na temat sposobu ekspozycji towaru. Jeżeli utracone przychody lub potencjalne wyższe koszty działalności uzasadniają wynajęcie detektywa, firmy to robią. Jeżeli obserwacja niejest nachalną inwigilacją, jest dozwolona. W dalszej części artykułu omówimy podstawę prawną tego typu działań. Ciekawostką jest że niektóre firmy, rektutując osoby na wysokie stanowiska, zlecają ich obserwację, żeby przekonać sie o ich lojalności, uczciwości, sposobu życia, skłonności do nałogów itp.
Podstawy prawne prowadzenia obserwacji przez prywatnego detektywa.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że "Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym” oraz  art. 51 w pkt. 1: "Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby" oraz w pkt 4 "Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą". Ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r.  art. 6, precyzuje prawa i obowiązki detektywa: "Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności (.) kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela". Legalna jest obserwacja w przestrzeni publicznej, bez naruszania prywatności i dokonywania włamania, wejścia nielegalnego na teren prywatny. Jest też wykładnia sądów na ten temat.  Sąd Apelacyjny w Warszawie dnia 8 lutego 2017 r (sygn.. akt VI ACa 1870/15) orzekł:  "Nie można aprobować sytuacji, że w celu zwalczania przeciwnika procesowego w sprawie cywilnej, zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa (poprzez obserwację z ukrycia, śledzenie, filmowanie, nagrywanie rozmów z sąsiadami i innymi osobami), a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie". Nasze biuro detektywistyczne ma doświadczenie w prowadzeniu legalnej obserwacji, tak, żeby nie naruszyć prywatności osoby obserwowanej.
telefon: 601 149 328
BIURO DETEKTYWISTYCZNE