SPRAWY ROZWODOWE
MAPA STRONY
KONTAKT
W Polsce rozwód bez orzekania o winie jest dość rzadkim zjawiskiem. Występuje zwykle wtedy, gdy strony są pełni zgodni co do decyzji, podziału majątku wysokości alimentów oraz opieki nad dziećmi. Jeżeli będziemy dążyć do rozwodu z orzekaniem o winie, detektyw się przyda. Nie wystarczy powiedzieć, że jesteś winny / winna i sąd wyda wyrok. Musimy udowodnić winę, tj. przygotować kompletny materiał dowodowy. Jeżeli winę udowodnimy, małżonek będzie musiał odpowiedzieć za swoją winę wobec drugiej strony
Co wchodzi w skład materiału dowodowego w sprawie rozwodowej? Będzie to raport sporządzony przez licencjonowanego prywatnego detektywa z opisami sytuacji i zdjęciami. Będą to zeznania świadków, powołanych do potwierdzenia pewnych zdarzeń. Korzyścią z udowodnienia winy jest nie tylko osobista satysfakcja czy tryumf ze zwycięstwa. Dzięki orzeczeniu o winie mamy lepszą pozycję w dalszych zmaganiach się o alimenty, podział majątku i opiekę nad dziećmi. Zadaniem prywatnego detektywa jest zebranie dowodów, będących materiałem procesowym, pozwalającym na uzyskanie orzeczenia o rozpadzie związku z winy współmałżonka.
Prawdopodobnie potrzebne będzie również wsparcie psychologa i konieczność konsultacji niektórych zagadnień z adwokatem specjalizującym sie w sprawach rozwodowych.  Przy sprawie rozwodowej ważna jest strategia i odpowiednie przygotowanie. Mamy kontakty z psychologami, prawnikami i doświadczenie w ich doborze, tak żeby maksymalnie zminimalizować negatywne skutki rozwodu,  żebyście Państwo nie wyszli ze związku jako przegrani i żeby ten trudny czas został maksymalnie skrócony.
Gdy emocje biorą górę, nakręca się spirala wzajemnej niechęci, ludzie przestają myśleć w sposób racjonalny i mogą podjąć nieprzemyślane, pochopne, trudne do cofnięcia decyzje. Ważne jest, żeby w odpowiednim czasie skorzystać ze wsparcia specjalistów, w tym z usług prywatnego detektywa. 
Przygotowany przez detektywów materiał dowodowy w sprawie rozwodowej może dotyczyć zdrady małżeńskiej, agresywnego zachowania, potwierdzenia nałogów, brakiem zainteresowania rodziną. W skład materiału dowodowego wchodzą pisemne sprawozdania z czynności detektywa oraz nagrane filmy i zrobione zdjęcia, zdjęcia. Posiadając materiały dowodowe małżonek ma dużą szanse wywalczenia orzeczenia o winie i ma zupełnie inną pozycję w walce o podział majątku. Detektyw może być świadkiem na sprawie rozwodowej, który potwierdzi osobiście co napisał w raporcie.

Obserwacja ustalonej osoby, to koszt od 750 zł, w zależności od strategii, miejsca wykonywania zlecenia oraz umowy, na jaki czas została zawarta.
telefon: 601 149 328
BIURO DETEKTYWISTYCZNE